Mestská časť Košíc – Šaca sa rozprestiera vo vzdialenosti asi 15km juhozápadne od Košíc. V súčasnosti tam žije cca 5500 obyvateľov. Pre skvalitnenie života ľudí, žijúcich v tejto lokalite, sa investor rozhodol postaviť tržnicu, ktorá je zatiaľ naplánovaná na nezastavaných pozemkoch na juhu mestskej časti v susedstve supermarketu Fresh, zo severnej strany bude jej susedom administratíva , z juhu ju lemuje hlavný cestný ťah na Rožňavu a z východnej strany tvorí hranicu v súčasnosti nevyužívaný priestor.

trhy

Nápady zo sveta
Aktuálne je na úradoch predložená žiadosť investora o územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia trhoviska počíta s objektom  obdlžníkového pôdorysu s otvoreným trhoviskom na západe, zákazníkom budú k dispozícii predajné priestory, a samozrejme,  nesmie chýbať ani technické a hygienické zázemie. Pre návštevníkov tržnice bude vybudované  nové parkovisko s kapacitou 93 vozidiel, ktoré im bude plne k dispozícii. Spracovateľ projektu navrhuje prepojiť existujúcu cestu na Učňovskej ulici s navrhovanou novou komunikáciou.

Konateľ spoločnosti City Building Maroš Seňo:
„Pri navrhovaní projektu sme po inšpirácie cestovali do zahraničia, niečo obdobné už funguje v Prahe, Madride či Varšave, tak dúfame, že tento spôsob nakupovania zaujme aj na Slovensku,“  povedal.

Jar 2019?
Bratislavský Fresh Market je prvým tohto druhu na Slovensku. „Náš, košický návrh je podobný, ale  my by sme chceli mať vo väčšej miere zastúpené predajne s čerstvou zeleninou a ovocím na úkor gastro prevádzok, ktorých v projekte figuruje menej. V Košiciach ešte takáto prevádzka nefunguje, a tak chceme vyplniť dieru na trhu, ako sa hovorí. Máme predstavu celoročne krytej tržnice“, upresňuje Seňo.
Projekt je momentálne vo fáze získavania povolení, no v Košiciach dúfajú, že ak sa nevyskytnú nijaké veľké prekážky, tak na jar budúceho roka budú môcť položiť základný kameň stavby.

zelenina
 
Projekty farmárskych tržníc sú trendom len posledné dva-tri roky, spomínaný Fresh Market bol prvou lastovičkou, neskôr pribudla Petržalská Tržnica a Tržnica v retailovom centre Slnečnice Market. No až čas a spokojnosť zákazníkov ukáže, či tieto projekty budú mať budúcnosť a nájdu si svojich spokojných zákazníkov aj tu, na Slovensku.