Chirurgické rúško. V dnešných dňoch len fenomén týkajúci sa návštevy lekára, či nebodaj nemocnice; v uplynulých dvoch rokoch naliehavá nutnosť nesúca štatút temer rovnakej dôležitosti ako mobilný telefón alebo peňaženka. Priznajme si: koľkokrát sme sa vtedy otočili na päte a uháňali naspäť domov nie kvôli kľúčom, ale vinou zabudnutej liečebnej pomôcky?

     Približne dva roky sme sa intenzívne pasovali s pandémiou a s ňou súvisiacou nekonečnou spleťou nových zákonov a nariadení, do hĺbky ktorých sa odvážia vkročiť snáď len ľudia s vyoperovaným pudom sebazáchovy. Celkom dobrý kus z nich tvoria zákonitosti opriadajúce nosenie rúšok spredu, zozadu, zhora aj zdola; jednoducho, nedá sa mu vyhnúť žiadnymi špekuláciami. Vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydanej 11.marca 2021 sa podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona všetkým osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka a to na verejnosti v exteriéroch alebo na verejnosti v priestoroch interiérov budov, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Súčasne s ňou vstúpilo do platnosti ešte iné nové nariadenie, a to konkrétne povinnosť nosenia respirátora v interiéri, čo je akýsi oveľa efektívnejší bratranec rúška z druhého kolena; chráni totiž nielen okoloidúcich, ale aj jeho nositeľa.

Chirurgické rúško

     Na prvý (a, aby som bola úprimná, aj na taký desiaty) pohľad bolo iste rozumné uznesenie; veď sa tým chránilo zdravie všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí ho dodržiavali. Vezmite si napríklad situáciu v USA. Keď som sa rozprávala s mojím krstným otcom, ktorý tam žije už vyše 25 rokov, vravel mi, že u nich to vôbec nebolo také prísne. Tam bolo nosenie rúšok viac-menej na dobrovoľnej báze a pokiaľ  viem, nikto to nekontroloval (aspoň v určitom období). Nuž, potom sa naozaj nemôžu čudovať, prečo mali tak rapídny nárast prípadov a vysokú úmrtnosť ľudí s touto chorobou.

     Samozrejme, ako vždy, aj pri tejto problematike sa ľudia takmer okamžite vedia rozdeliť na niekoľko táborov; tie najväčšie hodné Trojspolku a Dohody. Jedni tvrdia, že prekrytie tváre je účinné opatrenie proti ďalšiemu šíreniu koronavírusu; a ozaj, čo iné by to mohlo byť, ak nie pravda? Každý rozumný človek je s tým oboznámený. Preto som sa naozaj divila, keď sme v Televíznych novinách stále počúvali a na vlastné oči videli protesty všetkých tých más ľudí, ktorí vykrikovali urážky na vládu a chceli „slobodu“ konania aj v takejto život ohrozujúcej situácii. Nikto s istotou nevie povedať, ako jeho telo zareaguje pri nakazení sa Covidom-19. Kým u jedného sa príznaky vôbec nemusia prejaviť, ďalší môže stráviť aj dva týždne na umelej pľúcnej ventilácii bez akéhokoľvek zlepšenia zdravotného stavu (samozrejme, závisí to aj od niekoľkých faktorov). Tak ak je raz niečo vedecky dokázané a javí sa to ako úplne logické, overené a spoločensky akceptovateľné rozhodnutie, nuž potom prečo, prečo sa nájdu ľudia, ktorí si aj tak budú hundrať svoje, odmietnu sa správať podľa nariadení vlády v súlade s radami zdravotníkov a prekryť si svoje horné dýchacie cesty? A to sa ešte nevyjadrujem k „problémom“ testovania či očkovania. Vyjadrenia ako „som matka a nedovolím, aby niekto mojej dcére pchal paličku do nosa“ vo mne vyvolávajú absurdnú potrebu na šialený smiech cez zúfalé slzy. Milá pani, vari ste nikdy v živote u lekára nezažili „pchanie paličky do nosa“ (a ešte aj hrdla a iných telesných otvorov) pri odoberaní vzoriek do laboratória na zistenie prítomnosti rôznych faktorov (napríklad baktérií) vyvolávajúcich ochorenia?

Protestujúci dav

     Niektorí z týchto ľudí odmietajú rešpektovať autority a pravidelne nosiť rúško/respirátor preto, lebo sú zástancami nejakých konšpiračných teórií o koronavíruse, čipovaní a neviem ešte akých nepodložených výmyslov. Ak by som mala možnosť, tak by som nerešpektovanie tohto zákona ani netrestala; jednoducho by som povedala ľuďom, nech si robia, čo chcú. Nebudeš nosiť respirátor? Fajn. Buď sa ako zázrakom nenakazíš alebo si v najhoršom prípade môžeš rovno začať šetriť na pohreb a hľadať nejakú krásnu rakvu, v ktorej ťa všetci zástancovia rovnakých názorov odprevadia na druhý svet.

     Verte mi; viem, o čom píšem. V mojej rodine sa už vyskytlo viac ako jedno úmrtie v dôsledku pandémie a môžem dosvedčiť, že sa z toho dostávame dodnes. Žiadna zábava to veru nie je. Preto neúnavne prosím všetkých čitateľov: noste respirátor. Hlavne ak máte príznaky ochorenia a ak je to výslovne nariadené. Chránite tým nielen seba a svojich milovaných, ale každého, kto prejde vôkol vás…