Každá stavba musí v prvom rade obsahovať projekt, bez ktorého nie je možné ju začať. V projekte sú obsiahnuté sprievodné a technické správy, výkresy a prierezy stavby, pôdorysy, krov, výpis materiálov, ktoré budú použité pri výstavbe stavby a taktiež rozpočet na danú stavbu. V neposlednom rade takýto projekt obsahuje podrobné rozpracovanie napojenia sa na inžinierske siete ako je elektrické vedenie, zapojenie plynu, zapojenie vody. Taktiež netreba zabúdať na protipožiarnu ochranu a energetické prepočty. Toto všetko a ešte viac musí obsahovať projekt budúcej stavby. Bez tohto projektu Vám nebude schválené stavebné povolenie. Cena za projekt na stavebné povolenie respektíve vypracovanie takéhoto projektu je podmienené viacerými faktormi.

projekt cena

V prvom rade je dôležité vypracovanie zložitosti domu/stavby. Čím je stavba zložitejšia, tým náročnejšie bude následné vypracovanie projektu. Taktiež veľa závisí na detailoch stavby, ako sú preklady, krov, samotná strecha a v neposlednom rade vnútorná situácia stavby-riešenie vnútorných priečok. Pokiaľ si prajete stavbu zatepliť, tu je tiež potrebné vypracovať projekt zateplenia.

dom projekt

No a v neposlednom rade vie ovplyvniť cenu projektu aj terén, kde sa bude stavba realizovať. Či je to rovinný terén alebo svah. Projekt je možné obohatiť o 3D návrhy, 3D modely a mnoho ďalšieho, čo zasa ovplyvní konečnú cenu za projekt. No treba si uvedomiť že bez toho to jednoducho nepôjde a je potrebné tento projekt zveriť do rúk profesionálov, ktorý Vám vedia vyjsť v ústrety podľa Vašich predstáv a požiadaviek a navrhnú Vám projekt budúcej stavby podľa Vašich prianí. Naša spoločnosť Vám ponúka vypracovanie projektov budúcich stavieb. Vieme Vám vypracovať projekt stavby a taktiež následné dôležité povolenia ako je napríklad stavebné povolenie vydané na základe projektu budúcej stavby. Dodáme Vám všetky dokumentácie potrebné na začatie realizovania Vašej stavby: • dokumentácie pre územné rozhodnutie

• projekt pre stavebné povolenie

• realizačný projekt

• projekt skutočného vyhotovenia

Samozrejme samotná výstavba a všetky záležitosti s ňou spojené od samého začiatku až po konečnú kolaudáciu sú potrebné a náročné, no neváhajte nás kontaktovať, a mi Vám po vzájomnej komunikácii radi so všetkým poradíme a pomôžeme.