Technika
Jediný materiál potrebný pre origami je papier. Mal by byť tenký, schopný držať záhyb a nemal by sa ľahko roztrhnúť, keď je zložený niekoľkokrát. Niektorý papier origami je na jednej strane farebný, na druhej strane biely. Papier by mal byť vždy zložený na pevnom, rovnom povrchu a záhyby by mali byť čo najpriamejšie a najpresnejšie, pričom všetky rohy a hrany by sa mali rovnomerne vyrovnať. Štandardné záhyby sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
– Zloženie údolia – papier je zložený smerom nadol alebo smerom k vám. Pri rozložení papiera by mal byť záhyb vždy na dne, podobajúci sa na údolí.
– Horská časť – V tomto prípade je papier zložený dozadu alebo od vás. Keď sa papier rozvinie, záhyb bude na vrchole, čo spôsobí, že papier bude vyzerať ako hora.

barevné origami

– Záhyb – Toto je riadok, ktorý zostáva v dôsledku záhybu.
– Horná časť – roh alebo okraj papiera, ktorý je odvrátený od tela, sa považuje za vrchol.
– Spodná časť – Toto je roh alebo okraj papiera, ktorý smeruje k vášmu telu.
– Predok – Toto je strana papiera, ktorý je obrátený k vám pri práci.
– Zad – strana papiera, ktorá smeruje k stolu, sa považuje za zadnú stranu.
– Pravo – časti, ktoré ležia napravo od stredu linky.
– Exteriér – To je zadná a predná časť vašej práce.

skládáníá

– Vnútro – To je všetko, čo je medzi prednou a zadnou vrstvou papiera.
– Rozbalenie – Toto je proces otvorenia predchádzajúceho zloženia.
– Sústruženie – práve keď sa papier otočí (zatiaľ čo je stále na stole), aby sa rohy vyrovnali.

origami

– Otočenie modelu – Papier sa otočí tak, aby sa predná časť stala chrbtom.
– Vonkajší sklopný pohľad – Predné a zadné vrstvy papiera sa roztiahnu a obaľujú okolo vonkajšej strany modelu, čo spôsobuje, že okraje, ktoré boli pôvodne záhyby údolia, sa stali horskými záhybmi.
– Vnútorné spätné sklápanie – hrana, ktorá je horná časť, je posunutá nadol medzi prednou a zadnou vrstvou papiera. Týmto sa okraj stal údolným záhybom.