V spojitosti s internetovým marketingom a zviditeľnenia našej činnosti vo vyhľadávačoch sa môžeme stretnúť s pojmami SEM a SEO. Aký je však medzi nimi rozdiel a aké špecifické vlastnosti so sebou prináša každý z týchto úkonov?
Hneď na začiatok nám celú situáciu uľahčí, ak spomenie skutočný význam týchto skratiek. SEM značí Search Engine Maketing, čiže marketing a reklamu vo vyhľadávačoch a naopak SEO je skratkou Search Engine Optimization, teda optimalizácie pre vyhľadávače.WWW, tri písmená
Bežní slovenskí užívatelia najčastejšie používajú internetový vyhľadávač Google, prípadne tiež český Seznam. Z týchto zdrojov tak prichádza vysoká návštevnosť mnohých webových stránok s komerčným ako aj informačným významom. A pre každý web, no najmä pre ten komerčný je z hľadiska viditeľnosti dôležité, aby sa vo vyhľadávači nachádzal na viditeľnej pozícii.
SEM v tomto smere predstavuje platené umiestnenie vo forme reklamy, najčastejšie ide o typ PPC. Tento krok predstavuje podstatne rýchlejšiu cestu zviditeľnenia, než pokiaľ by ste sa mali spoliehať na zaindexovanie a vyššie umiestnenie vášho webu organickým spôsobom.

  • PPC je skratkou pre Pay-per-clik a značí formu platbu, ktorá sa uskutočňuje za každé kliknutie na dotyčnú reklamu.

Počítačová myš, peniaze
Naopak organickú a teda prirodzenú cestu vyššieho umiestnenia vo výsledkoch hľadania predstavuje SEO. Síce predstavuje dlhší časový úsek, na druhej strane však viditeľnosť, za ktorú sa neplatí, nakoľko je dosiahnutá „mechanickým“ spôsobom a ovplyvňovaním vnútorných ako aj vonkajších faktorov stránky. Takýto seo web Seolight predstavuje pomerne náročný proces, avšak s dlho trvajúcim účinkom, ktorý dokáže byť efektívny ešte mesiace po skončení optimalizácie. To je asi najpodstatnejší rozdiel oproti SEM a napríklad spoplatnenej PPC reklame.
Samozrejme pre ešte lepší efekt je vhodné túto SEO stratégiu kombinovať takisto s inými, respektíve platenými súčasťami internetového marketingu.