Homeopatia je holistická forma komplementárnej medicíny, ktorá lieči človeka ako celok, nie len jeho telesné príznaky.Jej princípom je úzke prepojenie tela a mysle. Kým pri konvenčnej liečbe pacienti s rovnakou diagnózou dostanú rovnaký liek, v homeopatii sa stanovuje diagnóza na základe zhodnotenia rôznych faktorov a liek je „ušitý na mieru“.
 homeopatika v lahvičkách
Samuel Christian Hahnemann
Základy a princípy homeopatie sú staré tisícky rokov. Už v 5. storočí pred Kristom Hippokrates stanovil pravidlo podobnosti „podobné nech je liečené podobným“. Za „otca“ homeopatie sa pokladá nemecký lekár Samuel Christian Hahnemann. V 18. stotočí, v čase veľkých politických a hospodárskych zmien začal s bádaním a pokusmi, ktoré mali nesmierny vplyv na novovznikajúce liečebné odvetvie. Prvé látky, ktoré testoval boli chinín, arzén a výťažok z ľuľkovca.  Aj napriek skeptickému postoju kolegov/lekárov bola úspešnosť liečby na dosť vysokej úrovni hlavne v obdobiach epidémie cholery. Postupne sa homeopatia prebojovala na popredné miesta a založili sa prvé homeopatické lekárne a nemocnice.
 květy mučenka
Materna Medica
Odvtedy ako Hahnemann prvýkrát rozvinul svoje teórie bolo otestovaných viac ako 4000 substancií z rastlinnej, živočíšnej ríše a minerálov. Výsledkom je Materia Medica, ktorá obsahuje viac ako 2000 prípravkov. Veľa vybraných substancií má svoj pôvod v minulosti. Pri tvorbe súpisu sa vytváral ku každej substancii kompletný „chorobopis“ zo všetkými príznakmi aj ich prípadnými variáciami. Tieto údaje sa potom porovnávali s informáciami z fytoterapie, ľudového liečiteľstva alebo s poznatkami z toxikológie, aby bolo možné čo najdôkladnejšie porozumieť účinkom prípravku.
 vysypané homeopatika
O výrobe homeopatických prípravkov
Základným princípom je to, že homeopatický prípravok nie je homeopatický „sám o sebe“. Stáva sa takým až keď je predpísaný na základe poznatku „podobné nech je liečené podobným“. Pre správny výber je preto dôležitý presný úsudok, skúsenosť a zručnosť homeopata.
Prípravky sa vyrábajú podľa presne stanoveného postupu. Výsledný roztok sa potom označí číslom, ktoré určuje „potenciu“ (faktor riedenia). Potom sa roztok kvapká na laktózové tabletky, granulky alebo prášok a užíva podľa predpisu.
 
O homeopatii už v súčasnosti existuje veľa informácií, či už na internete alebo v knižnej podobe, organizujú sa kurzy, je možné sa objednať k lekárom-homeopatom. Je to jeden zo spôsobov ako sa pri menej závažných ochoreniach vyhnúť konvenčnej, nie vždy pomáhajúcej medicíne.