Pre mnohých Slovákov je vôňa papierových stránok nahusto potlačených textom stále lákavá. A ich počet stále rastie. Potvrdzuje to aj nedávny výskum agentúry TNS Slovakia. Oproti predchádzajúcemu výskumu číta aspoň raz do týždňa o 8% viac obyvateľov Slovenska. Pravidelne číta asi 45% a 11% číta knihy denne. 18% vôbec nečíta knihy.

knihy

Knihy sú prospešné
Uvedené čísla netešia len vydavateľstvá. Čítanie už tradične patrí medzi základné zložky rozvoja inteligencie. Rozvíjame ním tzv. čitateľskú gramotnosť. Pri čítaní nejde iba o holé fakty, či pútavý príbeh. Učíme sa zatriediť informácie, porozumieť, bystrí to našu schopnosť pozorne sledovať dej, správne vyvodiť závery a navyše — čítanie poskytuje priestor pre rozvoj fantázie.

knížky

Relax či prínos pre kariéru?
Dobré návyky získané práve čítaním priaznivo ovplyvňujú aj náš pracovný výkon. Človek, ktorý rád trávi čas pri knihách, sa vie lepšie sústrediť na riešenie aktuálneho problému, vie lepšie posúdiť jednotlivé súvislosti a vyhodnotiť všetky „pre“ a „proti“, ľahšie sa rozhoduje. Knihy rozširujú našu slovnú zásobu, štylistiku a komunikačné zručnosti. Učia nás vystihnúť podstatu, pomáhajú orientovať sa v množstve informácií, ktorými sme denne zavalení, správne ich analyzovať a roztriediť, poskytujú širší rozhľad. Vytrénujú náš mozog a naučia nás tiež klásť správne otázky. A to ovplyvňuje naše vzťahy aj pracovný výkon.

čtení

Prínos pre naše zdravie
A na záver — čítanie poskytuje jedinečný spôsob relaxácie. Znižuje stres. Pravidelným trénovaním mozgu znižuje riziko jeho ochorení. Knihy vám dodajú zdravú sebadôveru, ktorá sa priaznivo odrazí na vašej nálade. Prinášajú vám úsmev, inokedy vás rozplačú. Pomáhajú vašej psychike. Ľudia, ktorí veľa čítajú, sú vyrovnanejší. Vedci dokonca zistili, že pravidelné čítanie napomáha ku kvalitnému a pokojnému spánku.