Pravidelné správy v médiách nás informujú, že počty predaných elektromobilov už takmer každý mesiac prekonávajú rekordy predošlých mesiacov. Každý z nás tak začína premýšľať, kedy vymení svoje autíčko so spaľovacím motorom za tiché elektrické.

Ekológia

   Na prvý pohľad je elektromobil určite ekologickejší ako automobil so spaľovacím motorom. No skúsme sa na to pozrieť trocha podrobnejšie. Elektromobily neprodukujú žiadne spaliny, takže v tomto súboji by to mal byť jasný víťaz. No elektromobil potrebuje elektrickú energiu, ktorej výroba už ale životné prostredie zaťažuje. Veľmi energeticky náročná je aj výroba batérií do elektromobilov, problémom je tiež v likvidácii batérií po ich vyradení.

elektromobil v meste

   Presný obraz o nepriaznivých dopadoch na životné prostredie získame, ak sa pozrieme na uhlíkovú stopu spaľovacích automobilov a elektromobilov. Uhlíkovou stopou v tomto prípade rozumieme celkovú sumu emisií skleníkových plynov (prevažne CO2) pri životnom cykle daného automobilu.

   Aj napriek viacerým argumentom, ktoré hovoria v neprospech elektromobilov, výsledky viacerých štúdií hovoria jasne. Emisie CO2 elektromobilov sú počas celého životného cyklu elektromobilov podstatne nižšie ako u spaľovacích automobilov. A tento rozdiel v prospech elektromobilov sa ešte bude v budúcnosti prehlbovať.

chodec na prechode

Hluk 

S kvalitou životného prostredia súvisí okrem emisií CO2 aj hluk produkovaný automobilmi. Keďže elektrické autá by vydávali iba minimálny hluk, bude im hluk umelo dodávaný. Ak by elektromobily nevydávali žiaden hluk, významne by to ohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premávky a hlavne chodcov. Minimálna hladina hluku, ktorú musia vydávať, je stanovená na 56 dB . Len pre porovnanie, taký naftový automobil vydáva hluk cca 85 dB. Iste to ocenia ľudia žijúci v meste prípadne tí, ktorí bývajú v blízkosti rušných cestných komunikácií.

   Prechod z dnešných spaľovacích automobilov na elektromobily sa javí ako nezvratný. Ostáva nám len veriť, že táto zmena prinesie pre ľudstvo celý rad benefitov, ktoré  všetci privítame. Dokonca aj dnešní odporcovia elektrických áut, ktorých je ešte stále veľmi veľa.