Ak firmu z rôznych dôvodov nie je možné predať, potom sa jej podnikateľ môže zbaviť likvidáciou a hoci existuje aj zrušenie spoločnosti bez likvidácie, zameriame sa na túto, pomerne častú cestu- na jej likvidáciu a teda na to, prečo k nej dochádza.

Najčastejšie je dôvodom fakt, že podnikateľ sa chce svojej spoločnosti zbaviť, no táto proste nie je pre potenciálnych kupujúcich zaujímavá, nie je výhodné ju kúpiť, čím sa dá povedať, že je „nepredateľná“ a tým pádom sa musí nájsť iné riešenie. A práve tým je likvidácia, ktorá je v konečnom dôsledku výhodnejšia, než by si mal majiteľ firmy aj naďalej voči tejto plniť svoje záväzky, teda napríklad pravidelne platiť daňovú licenciu a vynakladať zbytočne čas ako aj finančné prostriedky do niečoho, v čom už nechce pokračovať. Lenže tento vytvorený projekt je naďalej evidovaný v obchodnom registri ako existujúci a práve toto sa musí zmeniť, aby sa s ním prestali spájať zaťažujúce záväzky.

binismen, kreslá

Firma sa jej likvidáciou komplexne zruší

Pretože ako už bolo spomenuté, nie vždy by bola kúpa spoločnosti výhodná. A vlastne ani jej predaj by nemusel byť výhodným riešením pre pôvodného majiteľa. Ak by táto mala nevybavené pohľadávky ešte z čias vlastnenia pôvodným majiteľom, tento pôvodný majiteľ by si možno ešte musel plniť tieto vzniknuté povinnosti aj naďalej, ak by zmluva o prevode obchodného podielu neznela inak.

ruka, písanie

Treba ale rátať s tým, že likvidácia je pomerne dlhodobý proces. Pri predaji spoločnosti sa obchodný podiel môže previesť už do dvoch týždňov, no pri likvidácii proces niekedy trvá aj rok. Záleží preto, do akej miery je pre vlastníka spoločnosť nevyužiteľná, zaťažujúca a do akej miery je „nepredateľná“. Ale áno, v nejednom prípade sa pustiť do procesu likvidácie nakoniec oplatí.  No ako už odznelo, je to komplexné riešenie a treba rátať s dlhším priebehom, než v prípade kúpy/predaja.